Sushi Pasáž Šumperk - SUSHI

Sushi Pasáž Šumperk - SUSHI

Sushi Pasáž Šumperk - 2. Nigiri s krevetou 1ks Zobrazit detail
2. Nigiri s krevetou 1ks

49 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 3. Nigiri s lososem 1ks Zobrazit detail
3. Nigiri s lososem 1ks

49 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 4. Nigiri s tuňákem 1ks Zobrazit detail
4. Nigiri s tuňákem 1ks

59 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 6. Gunkansake 1ks Zobrazit detail
6. Gunkansake 1ks

49 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 9. Nigiri s avokádem 1ks Zobrazit detail
9. Nigiri s avokádem 1ks

69 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 10. Avokadomaki 6ks Zobrazit detail
10. Avokadomaki 6ks

129 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 11. Kappamaki 6ks Zobrazit detail
11. Kappamaki 6ks

69 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 12. Šiitakemaki 6ks Zobrazit detail
12. Šiitakemaki 6ks

129 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 13. Ošinkomaki 6ks Zobrazit detail
13. Ošinkomaki 6ks

69 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 14. Futomaki 4ks Zobrazit detail
14. Futomaki 4ks

79 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 15. Sakemaki 6ks Zobrazit detail
15. Sakemaki 6ks

109 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 16. Sakemaki spicy 6ks Zobrazit detail
16. Sakemaki spicy 6ks

109 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 17. Tekkamaki 6ks Zobrazit detail
17. Tekkamaki 6ks

129 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 18. Philadelphiamaki 6ks Zobrazit detail
18. Philadelphiamaki 6ks

149 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 19. Unagimaki 6ks Zobrazit detail
19. Unagimaki 6ks

149 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 20. Unagisushi 6ks Zobrazit detail
20. Unagisushi 6ks

249 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 21. Ibodainegimaki 6ks Zobrazit detail
21. Ibodainegimaki 6ks

109 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 24. Katsuomaki 6ks Zobrazit detail
24. Katsuomaki 6ks

149 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 25. Alaskamaki 6ks Zobrazit detail
25. Alaskamaki 6ks

169 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 26. Pikantní tuňák 6ks Zobrazit detail
26. Pikantní tuňák 6ks

149 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 27. Aburimaki 6ks Zobrazit detail
27. Aburimaki 6ks

199 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 28. Ebimaki 6ks Zobrazit detail
28. Ebimaki 6ks

199 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 29. Tempuramaki 6ks Zobrazit detail
29. Tempuramaki 6ks

119 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 30. Sashimi z lososa 50g Zobrazit detail
30. Sashimi z lososa 50g

129 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 31. Sashimi z tuňáka 50g Zobrazit detail
31. Sashimi z tuňáka 50g

149 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 33. Temakisake Zobrazit detail
33. Temakisake

129 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 34. Kaliforniatemaki Zobrazit detail
34. Kaliforniatemaki

129 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 35. Unagitemaki Zobrazit detail
35. Unagitemaki

129 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 42. Mix sashimi 150g Zobrazit detail
42. Mix sashimi 150g

399 Kč

Sushi Pasáž Šumperk - 43. Unakyumaki 6ks Zobrazit detail
43. Unakyumaki 6ks

129 Kč